Styrelse & Funktionärer 2020

Styrelsen för Östra Vänerns Båtförbund

Vid årsmötet den 21 mars 2020 på Lundsbrunns Kurort valdes följande styrelse och funktionärer:

Styrelsen för Östra Vänerns Båtförbund år 2020

Kontaktuppgifter till styrelsen hittar under rubriken “kontakt”

Revisorer:

Valberedning: